Kontakt

Prevádzkovateľ portálu je spoločnosť IP service s.r.o. , so sídlom Pažite 142/1 Žilina 010 09

IČO: 50 912 909 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného  súdu Žilina , oddiel Sro, vložka č. 67869/L

E-mail: info@fitforlife.top